Filtracja Powietrza

Nikogo nie trzeba przekonywać, że jakość powietrza wpływa na dobry stan zdrowia pracowników. Zdrowie to jeden z aspektów filtracyj nie mniej ważnym jest pozbycie się "złych" cząstek ze środowiska pracy maszyn, urządzeń procesów technologicznych. Odpowiedni dobór filtrów może teoretycznie wydawać się prosty, jednak w praktyce filtry to bardzo skomplikowane produkty. Przez  optymalny dobór włóknień filtra uzyskuje się zakładany przepływ powietrza przy zachowaniu skutecznej separacji cząstek stałych.

Czyniki wpływające na optymalny dobór filtrów

Temperatura 
Wilgotność
Rodzaj oraz właściwości chemiczne włókien
Rodzaje pyłów
Rozkład wielkości cząstek oraz ich wielkość
Antyelektrostatyczność

Filtry powietrz do wentylacji ogólnej

Norma DIN EN ISO16890 która obowiązuje od lipca 2018 r.  determinuje kolejny etap rozwoju w procesie klasyfikowania i testowania filtrów.
Nowy proces zapewnia znacznie bardziej wiarygodne dane dotyczące rzeczywistej wydajności filtra, a co za tym samym umożliwia dokładniejszy dobór filtra w zależności od wymagań.

Klasa filtra          Zakres wydajnościPrzykłady drobnego pyłu
ISO ePM1         ePM1, min  ≥ 50%Najdrobniejszy pył o średnicy mniejszej niż 1 μm:
Wirusy, bakterie, nanocząstki, sadza (z paliw kopalnych).
   ISO ePM2,5          ePM2,5, min ≥ 50%     Drobny pył o średnicy mniejszej niż 2,5 μm: bakterie, zarodniki grzybów i pleśni, pyłki, pył tonera.
  ISO ePM10ePM10  ≥ 50%Drobny pył o średnicy mniejszej niż 10 μm: pyłki, pył kamienny, pyły z uprawy polowej.
 ISO coarseePM10  < 50%Widoczny gruboziarnisty pył: piasek, włosy i liście, kłaczki, unoszące się w powietrzu sadzonki itp.

FILTRY PRZEMYSŁOWE

Różnorodność filtrów przemysłowych jest niezmiernie szeroka, co powoduje wiele pytań przy wyborze produktu. Znajomość procesu filtracji pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do aktualnych potrzeb. 
Ze względu na aplikację filtry przemysłowe można podzielić na trzy główne grupy: 

-filtry powietrza, 

-filtry cieczy, 

-separatory frakcji,