W różnego typu procesach przemysłowych  w powietrzu obiektów produkcyjno-magazynowych mogą pojawić się zanieczyszczenia:
 - gazowe,
 - biologiczne,
 - stałe,
Duża grupa zanieczyszczeń ma wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
Para wodna oraz wydzielane ciepło są także uważane za zanieczyszczenia. Na etapie doboru systemów odciągowych należy trafnie ocenić zagrożenie, jego rodzaj i wielkość.  Skuteczny system to instalacja prawidłowo odprowadzająca zanieczyszczone powietrze z miejsca emisji, w bardzo dużym stopniu ograniczająca jego rozprzestrzenianie się w hali.
Przy tego typu wentylacji odciągowej również należy zaplanować ilość powietrza nawiewanego  (rozrzedzającego powietrze do dopuszczalnego stężenia).

STOŁY ODCIĄGOWE

najczęściej są stosowane do procesów technologicznych takich jak:

spawania, śrutowania, stępiania ostrych krawędzi, szlifowanie taśmowe, wykańczania odlewów, ważenia składników itp.
Okapy

stosowane są od wentylacji miejscowej przy procesach:

spawania, szlifowania, 
polerowania, 
odlewania, 
ładowania akumulatorówRamiona Odciągowe

Zastosowanie:

spawanie,
 lutowanie, 
toczenie kruchych materiałów, 
odciągi spalin, 
laboratoria

Urządzenia obudowane

obudowa procesów obróbki skrawaniem „na mokro”  komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komory rękawicowe   digestoria, komory lakiernicze, obudowy tarcz szlifierskich, automatu tokarskiego, obudowa stanowiska do szlifowania dużych odlewów, stoły warsztatowe do spawania, metalizowania lub malowania, stanowiska obróbki dużych/długich elementów, obudowa wagi laboratoryjnej lub hartowniczego pieca indukcyjnego