Odciągi

 W różnego typu procesach przemysłowych w powietrzu obiektów produkcyjno-magazynowych mogą pojawić się zanieczyszczenia:
 - gazowe,
 - biologiczne,
 - stałe,
 Duża grupa zanieczyszczeń ma wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Para wodna oraz wydzielane ciepło są także uważane za zanieczyszczenia. Na etapie doboru systemów odciągowych należy trafnie ocenić zagrożenie, jego rodzaj i wielkość. 
 Skuteczny system to instalacja prawidłowo odprowadzająca zanieczyszczone powietrze z miejsca emisji, w bardzo dużym stopniu ograniczająca jego rozprzestrzenianie się w hali.
Przy tego typu wentylacji odciągowej również należy zaplanować ilość powietrza nawiewanego (rozrzedzającego powietrze do dopuszczalnego stężenia).
 Przy doborze odpowiedniego systemu odciągowego należy obliczyć kilka parametrów:
- prędkość porywania vx,
- odległość, z której będziemy zabierać zanieczyszczenia,
- prędkość transportu vt,
- wydajność m/h,
- opory Pa,
- spręż Pa
Wszystkie te parametry wpływają na prawidłowe dobór materiałów i podzespołów takich jak:
- wentylatory,
- przekroje kanałów,
- przepustnice,
- dyfuzory,
- tłumiki hałasu,

STOŁY ODCIĄGOWEnajczęściej są stosowane do procesów technologicznych takich jak:
- spawania,                                                                                                 
- stępiania ostrych krawędzi, 
- szlifowanie taśmowe, 
- wykańczania odlewów, 
- ważenia składników,
- lakierowanie,

Okapy

stosowane są od wentylacji miejscowej przy procesach:

spawania, 
polerowania, 
odlewania, 
ładowania akumulatorów,
klejenia,
Ramiona Odciągowe

Zastosowanie:

spawanie,
lutowanie, 
toczenie kruchych materiałów, 
odciągi spalin, 
laboratoria

Stanowiska obudowane

Zastosowanie:
- komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komory rękawicowe),
- digestoria, 
- komory lakiernicze, 
- obudowy tarcz szlifierskich, 
- obudowa stanowiska do szlifowania dużych odlewów, 
- stoły warsztatowe do spawania, metalizowania lub malowania, 
- stanowiska obróbki dużych/długich elementów, 
- obudowa wagi laboratoryjnej,
- hartowniczego pieca indukcyjnego,
- cele spawalnicze,
- cele cięcia laserem,
- procesy obróbki skrawaniem "na mokro",