Po co należy wykonywać pomiary skuteczności wentylacji

Pomiar wentylacji wykonuje się w celu sprawdzenia, czy instalacja spełnia wszystkie wymagania i czy skuteczność jest na oczekiwanym poziomie. Dobrze i regularnie wykonywane pomiary pozwalają określić jej stan i zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w jej działaniu. Nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja wpływa nie tylko na jakość powietrza wewnątrz zakładów, ale również na zdrowie i samopoczucie pracowników w nim przebywających.

TESTO 400

Do pomiarów wykorzystujemy renomowany sprzęt firmy Testo.

W szczególności wykonujemy prace pomiarowe:

 - Pomiary skuteczności wentylacji,

 - Pomiary wydajności układów wentylacyjnych,

 - Pomiary wentylacji w strefach zagrożonych wybuchem,

 - Pomiary prędkości przepływu (wydajności) powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi, które powodują zapylenie,

 - Pomiary hałasu,

 - próby szczelności układów klimatyzacyjnych,

 - Poziom Komfortu (PMV/PPD) - pomiar parametrów mikroklimatu środowiska na analizowanym stanowisku     (stanowiskach) pracy,

 - Pomiar natężenia śwaitła,


Dokumenty i projekty

Do wszystkich rodzajów prac na życzenie klienta możemy przygotować:
- projekt,
- dokumentację powykonawcza,
- protokół z pomiarów skuteczności wentylacji, natężenia oświetlenie, rezynstacji izolacji, pomiar turbulecji

Uprawnienia, certyfikaty


  1. SEP Dozoru i Eksploatacji G1 – obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych,

  2. SEP Dozoru i Eksploatacji G2 – obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych,
  3. SEP Dozoru i Eksploatacji G3 – obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych, 
  4. Uprawnienie do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,

  5. Uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  6. Certyfikat F-Gazowy,
  7. Lutowania BPS,
  8. Obsługa podestów ruchomych, 
  9. Uprawnienia OZE,