Po co należy wykonywać pomiary skuteczności wentylacji

Pomiar wentylacji wykonuje się w celu sprawdzenia, czy instalacja spełnia wszystkie wymagania i czy skuteczność jest na oczekiwanym poziomie. Dobrze i regularnie wykonywane pomiary pozwalają określić jej stan i zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w jej działaniu. Nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja wpływa nie tylko na jakość powietrza wewnątrz zakładów, ale również na zdrowie i samopoczucie pracowników w nim przebywających.

Do podstawowych parametrów o pomiaru kontrolnego należą:

 -wartość tamperatury

 -wartość ciśnienia
 - przepływ i regulacja układu wentylacyjnego

W szczególności wykonujemy prace związane z instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi:

 -Pomiary skuteczności wentylacji, 

 -Pomiary wydajności układów wentylacyjnych,

 -Pomiary wentylacji w strefach zagrożonych wybuchem,

 -Pomiary prędkości przepływu (wydajności) powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi, które powodują zapylenie,

 -Pomiary hałasu,

 -próby szczelności układów klimatyzacyjnych,

 - Poziom Konfortu - pomiar parametrów mikroklimatu środowiska na analizowanym stanowisku (stanowiskach) pracy,