Wentylacja

 Wentylacja jest jedną z podstawowych instalacji w każdym z budynków. Sprawność wentylacji ma wpływ na komfort i zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach oraz oddziaływuje na prawidłowe funkcjonowanie wielu urządzeń. Prawidłowa wentylacji to cykl wymiany zużytego powietrza na świeże. System wymian musi przebiegać ciągle i sprawnie.
  Skuteczna wentylacja musi gwarantować świeże powietrze niezależnie od warunków pogodowych i pory roku oraz obejmować swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia.

RODZAJE WENTYLACJI

- wentylacja naturalna,
wentylacja mechaniczna,
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
wentylacja mieszająca,
wentylacja wyporowa,
wentylacja hybrydowa,